Kos untuk penggunaan telefon bimbit anda di luar negara menurun dengan cepat

Pada masa kini, sudah jauh lebih jarang untuk pulang dengan bil telefon (tidak sengaja) yang tinggi dengan harga beberapa ratus euro selepas perjalanan tahunan yang wajar di Eropah. Kos penggunaan telefon bimbit di luar negara telah menurun lebih dari 90% berbanding 5 hingga 10 tahun yang lalu. Hasil daripada usaha Suruhanjaya Eropah, kos perayauan (ringkasnya: kos yang dibuat untuk membolehkan penyedia menggunakan rangkaian penyedia asing) bahkan akan dihapuskan sepenuhnya pada 15 Jun 2017. Mulai tarikh itu, kos untuk penggunaan telefon asing di Eropah akan dikurangkan dari paket anda seperti kos biasa, berbanding tarif biasa.

Law & More