Menyiarkan kos ulasan Google yang negatif dan palsu

Penyiaran ulasan Google yang negatif dan palsu menyebabkan pelanggan yang tidak berpuas hati amat merugikan. Pelanggan menyiarkan ulasan negatif mengenai taska dan Lembaga Pengarahnya di bawah alias berbeza dan tanpa nama. The Amsterdam Mahkamah Rayuan menyatakan bahawa pelanggan tidak bercanggah bahawa dia tidak bertindak mengikut peraturan undang-undang tidak bertulis yang dianggap boleh diterima dalam kehidupan sosial, dan oleh itu dia telah melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang terhadap taska. Hasilnya ialah pelanggan dikehendaki membayar hampir 17.000 euro untuk kerosakan dan kos lain.

2018-01-13

Law & More