BF Skinner pernah berkata "Persoalan sebenarnya bukanlah sama ada mesin berfikir tetapi adakah lelaki berfikir" ...

BF Skinner pernah berkata "Persoalan sebenarnya bukanlah sama ada mesin berfikir tetapi adakah lelaki berfikir". Pepatah ini sangat sesuai untuk fenomena baru kenderaan memandu sendiri dan cara masyarakat menangani produk ini. Sebagai contoh, seseorang harus mula memikirkan pengaruh kereta memandu sendiri pada reka bentuk rangkaian jalan raya moden Belanda. Atas sebab ini, Menteri Schultz van Haegen menawarkan laporan 'Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen' ('Self-driving cars, Exploring implications on the design road') kepada Dewan Perwakilan Belanda pada 23 Disember. Laporan ini antara lain menerangkan jangkaan bahawa kemungkinan meninggalkan papan tanda dan tanda jalan, merancang jalan dengan cara yang berbeza dan menukar data antara kenderaan. Dengan cara ini, kereta memandu sendiri dapat menyumbang untuk menghilangkan masalah lalu lintas.

Kongsi