Di Belanda, banyak kepentingan diberikan kepada hak pekerja untuk mogok…

Di Belanda, banyak kepentingan diberikan kepada hak pekerja untuk mogok. Majikan Belanda mesti bertolak ansur dengan mogok, termasuk akibat negatif yang mungkin ditanggung oleh mereka selama "peraturan permainan" dipenuhi. Untuk memastikan bahawa pekerja tidak terhindar dari penggunaan hak ini, Dewan Rayuan Pusat Belanda memutuskan bahawa mogok tidak boleh mempengaruhi kenaikan faedah pengangguran. Ini bererti bahawa gaji harian pekerja, berdasarkan mana pengiraan faedah pengangguran, tidak seharusnya dipengaruhi oleh mogok lagi.

11-04-2017

Kongsi