Penafian

Maklumat yang diberikan di Law & More B.V. laman web semata-mata bertujuan untuk berfungsi sebagai maklumat umum. Tiada hak yang dapat diperoleh daripada maklumat ini. Law & More B.V. tidak dapat ditahan dan tidak bertanggung jawab atas kerosakan yang timbul dari atau akibat dari maklumat yang tidak lengkap dan / atau tidak tepat yang disediakan di laman web. Maklumat dihantar ke Law & More B.V. melalui e-mel atau borang hubungan di laman web Law & More B.V. tidak selamat dan tidak akan dianggap dianggap sulit.

Law & More B.V.