Apa yang dilakukan oleh peguam korporat

Peranan peguam korporat adalah untuk memastikan kesahan transaksi komersial, memberi nasihat kepada syarikat mengenai hak dan tugas undang-undang mereka, termasuk tugas dan tanggungjawab pegawai korporat. Untuk melakukan ini, mereka harus memiliki pengetahuan mengenai aspek undang-undang kontrak, undang-undang pajak, perakaunan, undang-undang sekuriti, muflis, hak harta intelek, perlesenan, undang-undang pengezonan, dan undang-undang khusus untuk perniagaan syarikat yang mereka kerjakan.

Law & More B.V.