Tidak ada kesalahan perceraian

Penceraian tanpa kesalahan adalah perceraian di mana pembubaran perkahwinan tidak memerlukan pertunjukan kesalahan oleh mana-mana pihak. Undang-undang yang memperuntukkan perceraian tanpa kesalahan memungkinkan pengadilan keluarga untuk memberikan perceraian sebagai tanggapan atas permohonan oleh salah satu pihak dari pernikahan tersebut tanpa meminta pemohon untuk memberikan bukti bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran kontrak perkahwinan. Sebab yang paling umum berlaku perceraian tanpa kesalahan adalah kerana perbezaan yang tidak dapat diselesaikan atau konflik keperibadian, yang bermaksud pasangan itu tidak dapat menyelesaikan perbezaan mereka.

Law & More B.V.