Apakah pelbagai jenis undang-undang

Walaupun terdapat banyak jenis undang-undang yang dapat dikaji dan dipertimbangkan, seringkali paling mudah untuk mengelompokkannya ke dalam dua kategori asas: undang-undang awam dan undang-undang swasta. Undang-undang awam adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur dan mengatur perilaku warga negara dengan lebih baik, yang sering meliputi undang-undang jenayah dan undang-undang perlembagaan. Undang-undang swasta adalah undang-undang yang dibentuk untuk membantu mengatur perjanjian perniagaan dan persendirian antara individu, biasanya termasuk undang-undang hukum dan undang-undang harta. Oleh kerana undang-undang adalah prinsip yang luas, undang-undang telah dibahagikan kepada lima bidang undang-undang; undang-undang perlembagaan, undang-undang pentadbiran, undang-undang jenayah, undang-undang sivil dan undang-undang antarabangsa.

Law & More B.V.