Kawasan Khas

Eurasia adalah istilah untuk kawasan geografi yang terdiri daripada Eropah dan Asia. Kami menggabungkan pengetahuan pasaran ini dengan kepakaran kami mengenai bidang kuasa Belanda dan antarabangsa yang berbeza. Melalui gabungan unik ini, kami dapat memberikan perkhidmatan sepenuhnya kepada perniagaan dan individu Eurasia.

Sebagai sebuah syarikat yang beroperasi di dalam sektor-sektor ini, anda dapat menemui semua jenis masalah undang-undang yang sukar. Bagaimanapun, sektor-sektor ini tidak pernah berhenti, mereka berkembang secara aktif. Peguam kami adalah pakar bidang yang dilalui oleh sektor ini dan dapat memberikan nasihat atau bantuan undang-undang kepada syarikat anda, misalnya mengenai tanggungjawab produk.

Walaupun perselisihan menyebabkan emosi berjalan tinggi, dengan hasil yang kedua pihak tidak melihat penyelesaian lagi, di Law & More kami percaya bahawa penyelesaian bersama yang memuaskan semua pihak yang terlibat dapat dijumpai melalui pengantaraan. Dalam proses ini Law & More pengantara tidak hanya mengambil kira kepentingan kedua-dua pihak semasa perundingan, tetapi juga menjamin bantuan undang-undang dan emosi.

Law & More B.V.