Dalam rang undang-undang Belanda baru yang telah diletakkan di internet untuk perundingan hari ini…

Rang undang-undang Belanda

Dalam rang undang-undang Belanda yang baru yang telah ditempatkan di internet untuk perundingan hari ini, menteri Belanda Blok (Keselamatan dan Keadilan) telah menyatakan hasrat untuk menamatkan anonimitas pemegang saham pemegang saham. Tidak lama lagi dapat mengenal pasti pemegang saham ini berdasarkan akaun sekuriti mereka. Saham tersebut hanya dapat diperdagangkan melalui penggunaan akaun sekuriti yang dipegang oleh perantara. Dengan cara ini, orang yang terlibat dalam contohnya pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan dapat dikesan dengan lebih mudah. Dengan rang undang-undang ini, pemerintah Belanda mengikuti cadangan FATF.

14-04-2017

Kongsi
Law & More B.V.