Lembaga Pengawas

Lembaga Pengawas

Lembaga Pengawas (selanjutnya disebut 'SB') adalah badan BV dan NV yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dewan manajemen dan urusan umum perusahaan dan perusahaan gabungannya (Pasal 2: 140/250 ayat 2 Kanun Sivil Belanda ('DCC')). Tujuan artikel ini adalah untuk memberi penjelasan umum mengenai badan korporat ini. Pertama, dijelaskan kapan SB wajib dan bagaimana ia disiapkan. Kedua, tugas utama SB ditangani. Seterusnya, kuasa undang-undang SB dijelaskan. Kuasa lanjutan SB dalam syarikat lembaga dua peringkat kemudian dibincangkan. Akhirnya, artikel ini ditutup dengan ringkasan ringkas sebagai kesimpulan.

Lembaga Pengawas

Tetapan pilihan dan keperluannya

Pada prinsipnya, pelantikan SB tidak wajib bagi NV dan BV. Ini berbeza dalam hal a syarikat lembaga dua peringkat wajib (lihat juga di bawah). Ini juga merupakan kewajiban yang mengikuti beberapa peraturan sektoral (seperti untuk bank dan penanggung insurans berdasarkan pasal 3:19 Akta Pengawasan Keuangan). Pengarah pengawas hanya boleh dilantik sekiranya terdapat asas berkanun untuk melakukannya. Walau bagaimanapun, Dewan Perusahaan boleh melantik pengarah penyelia sebagai peruntukan khas dan terakhir di prosedur siasatan, yang asasnya tidak diperlukan. Sekiranya seseorang memilih institusi opsyen SB, seseorang harus memasukkan badan ini dalam artikel perundangan (semasa penubuhan syarikat atau kemudian dengan meminda artikel persatuan). Ini dapat dilakukan, misalnya, dengan membuat badan itu secara langsung dalam anggaran dasar atau menjadikannya bergantung pada ketetapan badan korporat seperti mesyuarat agung pemegang saham ('GMS'). Adalah mungkin juga untuk membuat institusi bergantung pada peruntukan waktu (misalnya satu tahun setelah penubuhan syarikat) setelah itu resolusi tambahan tidak diperlukan. Berbeza dengan dewan, tidak mungkin melantik orang yang sah sebagai pengarah penyelia.

Pengarah pengawas berbanding pengarah bukan eksekutif

Selain SB dalam struktur dua peringkat, juga mungkin untuk memilih struktur papan satu tingkat. Dalam hal ini dewan terdiri daripada dua jenis pengarah, iaitu pengarah eksekutif dan pengarah bukan eksekutif. Tugas pengarah bukan eksekutif sama dengan tugas pengarah penyelia di SB. Oleh itu, artikel ini juga digunakan untuk pengarah bukan eksekutif. Kadang-kadang berpendapat bahawa kerana pengarah eksekutif dan bukan eksekutif duduk dalam badan yang sama, ada ambang yang lebih rendah untuk tanggungjawab pengarah bukan eksekutif kerana kemungkinan adanya maklumat yang lebih baik. Walau bagaimanapun, pendapat dibahagikan mengenai perkara ini dan, lebih-lebih lagi, ia sangat bergantung pada keadaan kes tersebut. Tidak mungkin memiliki pengarah bukan eksekutif dan SB (artikel 2: 140/250 perenggan 1 DCC).

Tugas Lembaga Pengawas

Tugas-tugas berkanun SB meliputi tugas penyeliaan dan penasihat sehubungan dengan lembaga pengelola dan urusan umum perusahaan (artikel 2: 140/250 perenggan 2 DCC). Di samping itu, SB juga memiliki tugas sebagai majikan lembaga pengelola, kerana memutuskan atau sekurang-kurangnya memiliki pengaruh besar terhadap pemilihan, (pelantikan), penggantungan, pemecatan, saraan, pembahagian tugas dan pengembangan anggota dewan pengurusan . Walau bagaimanapun, tidak ada hubungan hierarki antara lembaga pengurusan dan SB. Mereka adalah dua badan korporat yang berbeza, masing-masing mempunyai tugas dan kuasa masing-masing. Tugas teras SB ditangani dengan lebih terperinci di bawah.

Tugas penyeliaan

Tugas penyeliaan menyiratkan bahawa SB memantau dasar pengurusan dan perjalanan umum peristiwa. Ini termasuk, misalnya, fungsi manajemen, strategi perusahaan, situasi keuangan dan pelaporan yang berkaitan, risiko syarikat, kepatuhan dan kebijakan sosial. Di samping itu, pengawasan SB di syarikat induk juga merangkumi polisi kumpulan. Selain itu, ini bukan hanya mengenai pengawasan setelah fakta, tetapi juga mengenai penilaian (jangka panjang) kebijakan yang belum dilaksanakan (misalnya pelaburan atau rancangan dasar) dengan cara yang wajar dalam batas-batas autonomi pengurusan. Terdapat juga pengawasan kolegial untuk pengarah penyelia yang saling berhubungan.

Peranan penasihat

Di samping itu, ada tugas penasihat SB, yang juga menyangkut garis besar dasar pengurusan. Ini tidak bermaksud bahawa nasihat diperlukan untuk setiap keputusan yang dibuat oleh pihak pengurusan. Bagaimanapun, membuat keputusan mengenai pengendalian harian dari syarikat adalah sebahagian daripada tugas pengurusan. Walaupun begitu, SB dapat memberikan nasihat yang diminta dan tidak diminta. Nasihat ini tidak harus diikuti kerana dewan, seperti yang dikatakan, adalah otonom dalam keputusannya. Walaupun begitu, nasihat SB harus dipatuhi dengan serius memandangkan berat yang diberikan SB terhadap nasihat tersebut.

Tugas SB tidak termasuk kuasa untuk mewakili. Pada prinsipnya, baik SB maupun anggota perorangan yang berwenang untuk mewakili BV atau NV (terlepas dari beberapa pengecualian berkanun). Oleh itu, ini tidak boleh dimasukkan dalam anggaran dasar, melainkan jika mengikut undang-undang.

Kuasa Lembaga Pengawas

Di samping itu, SB mempunyai sejumlah kuasa berikut dari undang-undang undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ini adalah beberapa kuasa statutori penting SB:

  • Kuasa penggantungan para pengarah, kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar (pasal 2: 147/257 DCC): penggantungan sementara pengarah dari tugas dan kuasanya, seperti penyertaan dalam pengambilan keputusan dan perwakilan.
  • Membuat keputusan sekiranya terdapat kepentingan anggota dewan pengurusan yang bertentangan (artikel 2: 129/239 subseksyen 6 DCC).
  • Persetujuan dan penandatanganan cadangan pengurusan untuk penggabungan atau pemisahan (artikel 2: 312 / 334f sub 4 DCC).
  • Kelulusan akaun tahunan (artikel 2: 101/210 subseksyen 1 DCC).
  • Sekiranya syarikat tersenarai: mematuhi, mengekalkan dan mendedahkan struktur tadbir urus korporat syarikat.

Lembaga penyelia di syarikat dua peringkat berkanun

Seperti disebutkan di atas, adalah diwajibkan untuk menubuhkan SB di syarikat dua peringkat berkanun. Selain itu, lembaga ini kemudian mempunyai kuasa berkanun tambahan, dengan mengorbankan kuasa Mesyuarat Agung Pemegang Saham. Di bawah sistem papan dua peringkat, SB mempunyai kuasa untuk menyetujui keputusan pengurusan penting. Di samping itu, di bawah sistem papan dua peringkat penuh, SB mempunyai kuasa untuk melantik dan memberhentikan anggota dewan pengurusan (artikel 2: 162/272 DCC), sedangkan dalam hal syarikat dua tingkat biasa atau terhad ini adalah wewenangnya GMS (artikel 2: 155/265 DCC). Akhirnya, dalam sebuah syarikat dua peringkat berkanun SB juga dilantik oleh Mesyuarat Agung Pemegang Saham, tetapi SB memiliki hak berkanun untuk mencalonkan pengarah penyelia untuk pelantikan (artikel 2: 158/268 (4) DCC). Walaupun GMS dan Majlis Kerja dapat membuat cadangan, SB tidak terikat dengan ini, kecuali pencalonan yang mengikat untuk satu pertiga SB oleh WC. GMS boleh menolak pencalonan dengan majoriti mutlak suara dan jika ini mewakili sepertiga modal.

Kesimpulan

Semoga artikel ini memberi anda idea yang baik mengenai SB. Oleh itu, untuk meringkaskan, melainkan jika kewajiban berasal dari undang-undang tertentu atau ketika sistem dewan dua tingkat berlaku, pelantikan SB tidak wajib. Adakah anda mahu melakukannya? Sekiranya demikian, ini boleh dimasukkan ke dalam artikel persatuan dengan pelbagai cara. Daripada SB, struktur papan satu tingkat juga boleh dipilih. Tugas utama SB adalah pengawasan dan nasihat, tetapi selain itu SB juga dapat dilihat sebagai majikan pihak pengurusan. Banyak kuasa yang mengikut undang-undang dan boleh mengikut peraturan perundangan, yang paling penting yang telah kami senaraikan di bawah. Akhirnya, kami telah menunjukkan bahawa dalam hal syarikat dewan dua peringkat, sejumlah kuasa diberikan oleh GMS kepada SB dan apa yang mereka perlukan.

Adakah anda masih mempunyai pertanyaan setelah membaca artikel ini mengenai lembaga pengawas (tugas dan kuasanya), menubuhkan lembaga pengawas, sistem lembaga satu peringkat dan dua peringkat atau syarikat lembaga dua peringkat wajib? Anda boleh menghubungi Law & More untuk semua soalan anda mengenai perkara ini, tetapi juga untuk banyak soalan lain. Peguam kami secara amnya pakar dalam, antara lain, undang-undang korporat dan sentiasa bersedia untuk membantu anda.

Tetapan privasi
Kami menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman anda semasa menggunakan laman web kami. Sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan kami melalui penyemak imbas, anda boleh menyekat, menyekat atau membuang kuki melalui tetapan penyemak imbas web anda. Kami juga menggunakan kandungan dan skrip dari pihak ketiga yang mungkin menggunakan teknologi pelacakan. Anda boleh memberikan persetujuan anda secara selektif di bawah untuk membenarkan penyisipan pihak ketiga tersebut. Untuk maklumat lengkap mengenai kuki yang kami gunakan, data yang kami kumpulkan dan cara kami memprosesnya, sila periksa kami Polisi Privasi
Law & More B.V.